HSP Gripen har under många år växt så det knakat och förutom att anställa, investera och öka produktionen har vi också utökat vår produktionsyta. All produktion bedrivs i egen regi på Köpmanbergsvägen i Hudiksvall på 5 500 m2. Under 2019-2020 investerar HSP Gripen kraftigt i verksamheten i Hudiksvall. Investeringarna är direkt eller indirekt avhängda en kapacitetsutbyggnad samt kvalitetssäkring.
Projektet innefattar bla

  • Utökning/omställning av lokaler
  • Ett helt nytt verksamhetssystem (GVS) och certifiering av detta mot ISO9001:2015.
  • En helt ny slutprovningsanläggning för gripare.
  • En nyinvestering i en 2-spindlig Fleroperationssvarv tillhörande kringutrustning för automation.
  • En till Robotcell infattande 6 st robotar och 2 vändbord för svetsning av gripare med tillhörande kringutrustning
  • En ny skärmaskin
  • Uppdatering/dimensionering av processventilation
  • Uppdatering av värmedistribution till golvplacerade aerotemper försedd med fjärrvärme.

Sammantaget ger detta bolaget ett helt ny plattform som kommer möta marknadens krav på kvalitet och ökade volymer under många år framöver.
Vi säkerställer därmed att världens bästa grip kommer fortsatt vara lokalproducerad i Hudiksvall.

Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor hsp.se/contact eller om du skulle vilja vara en del av vår organisation hsp.se/jobb