Integritetspolicy för Gripen

Personuppgifts- och integritetspolicy för Hassela Skogsprodukter AB

Hassela Skogsprodukter AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av bolaget. Våra kontaktuppgifter är:

Hassela Skogsprodukter, orgnr. 556404-5978
Köpmanbergsvägen 3, 824 55 Hudiksvall
Telefon: 0652-36690
Mejl: hsp(at)hsp.se

Du har rätt att få svar på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bland annat vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. Du har vidare rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ej komplett information samt att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in dem för.

Kund- och leverantörer

För personer inom våra kund- och leverantörsföretag sparar vi följande uppgifter:
Namn
Telefonnummer
Mejladress
Befattning

Vi lämnar inte ut några personuppgifter till utomstående part såvida vi inte erhåller medgivande från personen ifråga eller om någon myndighet med lagstöd kräver detta.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot våra kunder och leverantörer. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där vårt berättigade intresse är att kunna utöva våra rättigheter och skyldigheter under avtalet

Vi sparar normalt personuppgifter kopplade till kunder och leverantörer i max ett år efter avslutad affärsrelation. Vi kan komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Arbetssökande

Om du söker en tjänst hos oss behandlar vi följande personuppgifter om dig:
Namn
Telefonnummer
Mejladress
Adress
CV
Information som inhämtas från referenser
Intervjuanteckningar

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen.

Vi sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i maximalt två år efter det att rekryterad person har tillträtt tjänsten. Syftet är att vi ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryteringsprocessen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat, att vid behov kunna uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

För det fall att du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket.

Webbplats och cookies

På hsp.se använder vi så kallade cookies. Det är små textfiler som sparas i din dator och som vi använder för att hantera hemsidesbesökarens språkval. Du kan neka cookies och ändå använda vår hemsida och du kan även stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Har du några frågor om hur HSP. SE använder eller arbetar med cookies är du välkommen att kontakta oss.