Gripenskolan

HSP Gripen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraulisk griputrustning för materialhantering under varumärket och produktnamnet Gripen.

Huvudsakliga användningsområden är för skogstransport på skotare och lastbilar, för materialhantering och sortering på mark- och anläggningsmaskiner, samt vid hantering av stora volymer i hamnar och på virkesterminaler. Helt enkelt en grip för varje situation. Idag sysselsätter företaget cirka 40 personer och omsätter 70 Mkr per år varav 65 procent exporteras till ett 30-tal länder.

Gripenskolan – Det övergripande namnet på alla internutbildningar som omfattar anställda på HSP Gripen. Utbildningen går ut på att skapa ledare, grupp- eller produktionsledare på sikt. Det är också en aktivitet för att inte stjäla från andra, utan utveckla egen personal till de behov som finns. Skälet till denna satsning är att få behålla goda medarbetare som kan växa i sin yrkesroll och på så sätt även trygga återväxten inom företaget av goda ledare/specialister.