Elektriska styrningar revolutionerar gripverktyg vilket ger ökad effektivitet och miljövänlighet inom materialhantering för entreprenad och skogsbruk.

Med dagens tillgänglighet till kraftfulla elektriska styrningar ges möjlighet att applicera denna teknik på gripverktyg avsedda för elektrifierade fordon inom entreprenad och skogsbranschen där tidigare kraft, hastighet & utrymme varit begränsande faktorer.

Detta kan, förutom att ge fördelaktiga förutsättningar för lägre energiåtgång och högre verkningsgrad, även potentiellt ge en positiv miljöpåverkan avseende eliminerad användning av hydrauloljor.

Tekniken kommer även att ge möjlighet till ny typ av styrning, kontroll, mätning och feedback till bärarmaskinen samt insamling av driftdata från fält genom inbyggda givare och sensorer.

På GFPS i Hudiksvall, (anordnat av HHK Hudiksvalls Hydraulikkuster) i mitten av juni visades Gripen E-power för första gången upp för en bredare publik. Håll utkik för detta kommer vi berätta mer om .