Efter halvårsbokslutet har vi nu hunnit köra några månader igen och här kommer en lägesuppdatering från HSP Gripen!

Leveranserna har varit bra, vi ligger före fjolåret som var ett rekordår, och i fas med budget för helåret så 2022 ser ut att fortsätta på inslagen väg. Givet läget i omvärlden något vi sammantaget är mycket nöjda och stolta över.

Vi har genomfört en del förändringar i organisationen som vi löpande berättat om – ett kontinuerligt arbete för att anpassa laget för spel i högre divisioner samt för nya behov från marknaden. Nu senast har vi utökat konstruktionsavdelningen med Stina Ohlsson, som närmast kommer från en roll som Produktionstekniker/Produktutvecklare på Hexatronic i Hudiksvall och har dessförinnan även arbetat vid ÅF Industry som Maskinkonstruktör. Stina kommer på Gripen att jobba med konstruktion, produktutveckling och beräkningar samt ge stöd till produktion där hennes tidigare erfarenhet kommer väl till pass.

På försäljningsavdelningen har vi utökat med en exportsäljartjänst som från 1 nov kommer att innehas av Emil Asplund, närmast från en roll som SAM för Americas och Spanien på skogsmaskinföretaget EcoLog i Söderhamn.

Vi är mycket glada över att ha kunnat knyta till oss dessa båda kompetenser som vi är övertygade med sin samlade erfarenhet och kompetenser kommer att göra skillnad för HSP Gripen i framtiden.

NYHETER.

Gripenskolan, vars pilot vi körde under 2020/21, får sin fortsättning med en 2.0 detta år.

Tio stycken medarbetare kommer att gå vårt interna fortbildningsprogram innehållande Gripenkunskap, ledar- & medarbetarskap samt personlig utveckling. Mer om detta på hsp.se.

Fabriken fortsätter att växa och förutom nya maskininvesteringar så pågår just en rad projekt där vi ändrar layouten i lokalerna för att effektivisera flöden och skapa bättre lagerstrukturer.

En ny Okuma LT3000 från Stenbergs är precis installerad och tagen i drift. Denna är ett komplement till våra tidigare LT2000 och 4000 maskiner och kommer ytterligare att optimera våra svarvoperationer. Vi jobbar aktivt och kontinuerligt med att automatisera och robotisera vår produktion, därav har denna installation kompletterats med en hanteringsrobot från ABB. Något som ger oss en ökad produktion såväl som en effektivare process. Efter en veckas drift ser vi redan en rejäl uppsida.

Vidare har en ny skärmaskin precis beställts för att ytterligare förbättra kvalitet och kapacitet. Installation av denna är planerad till slutet på året.

Dessa investeringar är helt i linje med våra fortsatta expansionsplaner och kommer att möjliggöra för oss att ta nya affärer och bryta ny mark i framtiden. Med fortsatt automation och robotisering tryggar vi samtidigt företagets existens i Hudiksvall vilket för oss är en stor drivkraft.

Under året har även hållbarhetsarbetet intensifierat med flera pågående projekt som involverar hela kedjan med avstamp i miljön, via människor till fortsatt lönsamhet. Bl.a. drivs en aktiv dialog med våra stålleverantörer där vi tillsammans kan reducera vårt CO2-avtryck och använda oss av fossilfritt stål. Det händer massor på området nu, både i kund och levrantörsled, så följ oss gärna på sociala medier och hsp.se för fortsatta uppdateringar!