Reservdelsförsörjningen till Eco Logs servicelämnare och återförsäljare effektiviseras!

Tillsammans effektiviserar nu HSP Gripen och Eco Log reservdelsförsörjningen till Eco Logs servicelämnare och återförsäljare.  Ett större lager av HSP Gripens reservdelar byggs upp hos Eco Log i Söderhamn, som från och med 1:a januari 2022 tar över all distribution och samordnar denna med sin ordinarie reservdelsförsörjning – såväl i Sverige som på den globala marknaden.

Robin Svanberg, HSP Gripen, ser många fördelar med det utökade samarbetet.

  • Det här förenklar på många sätt, inte minst för Eco Logs servicelämnare och återförsäljare som nu kan vända sig till ett och samma ställe när de behöver beställa reservdelar. Det kommer att göra hanteringen både snabbare och mer kostnadseffektivt. Plus att det blir en enklare hantering vid exempelvis garantiärenden. Så det här blir en positiv utveckling för alla, inte minst för Eco Logs kunder, säger Robin.

Även för Marcus Sohlberg på Eco Log känns det som ett naturligt steg att ta över hanteringen av HSP Gripens reservdelar.

  • På Eco Log har vi redan en väl fungerande organisation och inarbetade rutiner med olika distributörer, där vi dagligen skickar reservdelar världen över. Så därför känns det som en naturlig lösning att integrera även HSP Gripens reservdelar i vår egen distribution. På så vis kan vi effektivisera leveranserna, göra dem snabbare till slutkund och undvika dubbla transporter, vilket ju också är en vinning för miljön säger Marcus Sohlberg.