Som tidigare meddelats investerade HSP Gripen kraftigt i vår produktionsanläggning under både 2019 och 2020. Under 2021 har dessa investeringar kompletterats och de har givit oss helt nya möjligheter att producera på en högre takt.  Detta har lett till att vi producerat fler Gripare än någonsin tidigare för att möta marknadens behov. Även med en ökad efterfrågan under året så har vi haft möjligheten att ta ned våra ledtider vilket många kunder efterfrågat. Återigen tackar vi dem som gjort det möjligt för oss att slutföra ännu ett rekordår – våra medarbetare som levererat och självfallet alla våra kunder!  

Det har varit enorma utmaningar på världsmarknaden både avseende tillgänglighet och priser på råmaterial under 2021. Vår strategi att producera allt själva och försörja oss lokalt har fortsatt varit en framgångsfaktor. Via tätt samarbete med våra leverantörer har vi kunnat säkra tillgänglighet på material och i tät dialog med våra kunder har vi kunnat hantera prisökningarna löpande. 

Tusen tack till alla partners som hjälpt till under året att få det hela att fungera. 


Alla av våra leveranser under året är naturligtvis viktiga, men några vill vi särskilt nämna.  

  • Vi har konstruerat och levererat våra första lågbyggda Terminalskopor på 6,5 m3. En helt ny produkt som ökar våra kunders produktivitet i hanteringen av exempelvis spannmål.  
  • Vi har stärkt våra positioner bland separatlastare växt affären med lågbyggda Terminalgripare (LB) i storleksspannen mellan 080 och 225. 
  • Vi har även i Terminalsegmentet haft nöjet att bestycka en rad kranar som sitter monterade på virkesbåtar. 
  • Vi har knutit upp flera OEM kontrakt där vi levererar direkt in på våra kunders produktionslinor som deras förstahandsval.  

Utfallen 2021 stärker oss i tron att HSP Gripen kommer att fortsätta på inslagen väg även under 2022 med en fortsatt tillväxtresa tillsammans med våra kunder. Nya investeringar är beslutade och fortsatta utbildningar för våra medarbetare är inplanerade.  

Följ oss på webb, i våra sociala kanaler och via nyhetsbrev för löpande uppdateringar.  

 

Öppettider under julen 

HSP Gripen har stängt för utleveranser 23/12, 30/12 och 7/1.
Övriga dagar har vi öppet för support, order och reservdelar under hela perioden. 
Våra öppettider är 07:00 -16:00 
Vår växel är bemannad alla vardagar mellan 07:00 -16:00 och nås på +46 652 366 90 eller hsp@hsp.se
Reservdelsavdelningen nås på +46 652 366 95 eller shipping@hsp.se