HSP Gripen i Hudiksvall utser fabrikschef, Magnus Faxbrink, som tillträdde tjänsten den 1 juli 2021.

HSP Gripen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraulisk griputrustning för materialhantering under varumärket och produktnamnet Gripen. Huvudsakliga användningsområden är för skogstransport på skotare och lastbilar, för materialhantering och sortering på mark- och anläggningsmaskiner, samt vid hantering av stora volymer i hamnar och på virkesterminaler. Helt enkelt en grip för varje situation. Idag sysselsätter företaget 40 personer och omsätter över 70 Mkr per år varav 65 procent exporteras till ett 30-tal länder. 

Magnus Faxbrink tillträdde den 1 juli en nyinrättad tjänst på företaget som Fabrikschef med ansvar för produktion, anläggning, personal och kvalitét. Produktionsansvaret har tidigare legat på Magnus Bergman som nu kommer att frigöra tid att fokusera på andra sysslor inom IT, systemstöd, planering och beredning.  

Faxbrink har en lång erfarenhet från tillverkningsindustri och processutveckling samt haft flera roller med ledande befattningar. Magnus kommer närmast från HIAB och ZEPRO som operativt ansvarig. 

– Jag vill tacka för äran att nu få möjligheten att ingå i HSP Gripens team av kompetenta och engagerade medarbetare! Ett företag som jag känner har en god potential till att fortsätta växa och en vision samt strategi som styrker detta, säger Magnus.

HSP Gripen är under transformation då det just nu pågår en expansion av fabriken med flera stora projekt inom interna system, nya maskiner och ny layout 

– Vi står framöver inför fortsatta möjligheter att växa och börjar se behov av att öka både maskintillgänglighet samt också se över möjligheterna att utöka vår maskinpark, systemstöd och organisation för att kunna möta en ökad efterfrågan och hålla en fortsatt hög kvalitet och servicegrad på våra produkter, säger Magnus.

– I Magnus har vi fått en mycket kompetent medarbetare med mångårig erfarenhet från företags- och kvalitetsledning inom teknikområdet. Vi är mycket glada att ha knutit honom till vår organisation och detta är helt i linje med vår fortsatta expansion, avslutar Tomas Jonsson, VD.

För frågor och ytterligare information vänligen kontakta Magnus på 070-3669622  alt. magnus.faxbrink@hsp.se eller Tomas på 070-6346650 alt. tomas@hsp.se 

Ladda ner porträttbild: Magnus.jpg